Doradztwo personalne

  • Polski
  • English

Outsourcing Personalny

Outsourcing personalny to zlecanie realizacji wybranych procesów biznesowych zewnętrznemu dostawcy usług, jakim jest HRO Personnel. Oferowane przez nas usługi outsourcingu personelu umożliwiają naszym Klientom skupienie się na realizacji celów strategicznych, generujących wzrost przychodów, nie rezygnując przy tym z jakości i przejrzystości zleconych funkcji HR.

Outsourcing to doskonałe rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które dążą do koncentracji nakładów finansowych i personalnych na głównym biznesie. Przyczynia się to do powstania optymalnej i elastycznej struktury organizacyjnej. Efektywna struktura przekłada się natomiast na szybsze i bardziej adekwatne reakcje firmy na zmiany zachodzące w jej środowisku biznesowym.

Oddelegowany personel outsourcingowy wykonuje swoje zadania na rzecz i w siedzibie Klienta, jednak to HRO Personnel pozostaje formalnym pracodawcą. To nasz brand realizuje wszelkie obowiązki związane ze znalezieniem kompetentnego oraz wykwalifikowanego personelu oraz z jego formalnym zatrudnieniem.

DLACZEGO OUTSOURCING?

  • Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej,
  • Zmiana struktury kosztów: z kosztów osobowych na koszty usługowe,
  • Minimalizacja kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia (np. fundusz socjalny, składki na PFRON),
  • Bezinwestycyjny dostęp do know-how pracowników outsourcingowych,
  • Utrzymanie limitu etatów w strukturach Klienta,
  • Poprawa rentowności firmy,
  • Przerzucenie odpowiedzialności prawno-finansowej na dostawcę usług outsourcingu personalnego.